aktualizacja 15.12.2021

AKTUALNOŚCI O OBOSTRZENIACH SEZON 2022


Na bieżąco publikujemy dla Was informacje związane z sytuacją w Państwach oraz resortach, do których jeździmy.

Znajdziecie tutaj najświeższe informacje dotyczące:

 1. aktualnej sytuacji we Francji, Szwajcarii i Włoszech
 2. możliwości wyjazdu za granicę
 3. warunkach powrotu do Polski
 4. zasadach bezpieczeństwa w resortach i podróży autokarem

1. AKTUALNA SYTUACJA W PAŃSTWACH DOCELOWYCH

 


 

FRANCJA

 

Wjazd do Francji jest możliwy. Osoby zaszczepione powinny posiadać certyfikat szczepienia (COVID passport z QR codem). Osoby niezaszczepione wjeżdżając na terytorium Francji muszą przedstawić negatywny wynik testu (PCT lub antygenowy) zrobionego na maksymalnie 24 godziny przed wjazdem do Francji.

Dodatkowo, aby korzystać we Francji z miejsc użyteczności publicznej, takich jak restauracje, kawiarnie, centra handlowe, kina, teatry, muzea, teatry, domy opieki, szpitale oraz samolotów, pociągów i autobusów dalekobieżnych, w tym także z wyciągów, musisz spełnić dodatkowe wymogi obowiązujące we Francji:

 • Jeśli masz więcej niż 65 lat i przyjąłeś/przyjęłaś pojedynczą dawkę szczepionki Janssen, musisz przyjąć dawkę przypominającą szczepionki;
 • Jeśli jesteś w wieku od 18 do 64 lat i przyjąłeś/przyjęłaś ostatnią dawkę szczepionki przed 17 czerwca 2021 r., musisz przyjąć dawkę przypominającą szczepionki przed 15 stycznia 2022 r.;
 • W przypadku niespełnienia powyższych warunków musisz przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego do 24 godzin przed jego wykorzystaniem.

Resorty narciarskie są obecnie otwarte. Sezon zimowy rozpoczął się bez problemów. Część z resortów wprowadziła obostrzenia dla osób niezaszczepionych dot. korzystania z wyciągów (jak wyżej). Dodatkowo przypominamy o konieczności noszenia maseczek.  

 

gov.pl Zasady obowiązujące we Francji

 

MSZ – Francja

 

Obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa w resortach alpejskich.

 

 

SZWAJCARIA

 

Wjazd do Szwajcarii jest możliwy, jednak w dn. 04.12.2021 zostały zmieniony zasady wjazdu. 

 

Wszystkie osoby (powyżej 16 roku życia) podróżujące do Szwajcarii zobowiązane są do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR (przeprowadzonego maksymalnie na 72 h przed wjazdem na terytorium Szwajcarii). Brak negatywnego wyniku testu, skutkować będzie odmową wjazdu na terytorium Szwajcarii. Przepisy te dotyczą również osób, które zostały zaszczepione lub są ozdrowieńcami. Koszt testu pokrywa osoba podróżująca. 

 

Wszystkie osoby podróżujące do Szwajcarii zobowiązane są także do wypełnienia formularza elektronicznego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, niezależnie od środka transportu i zaszczepienia. Formularz można wypełnić na 48 godzin przed wjazdem, a w razie kontroli okazać organowi kontrolującemu wydruk lub wersję elektroniczną formularza. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, mogą zostać ukarane, grzywną w wysokości 100 CHF. Formularz wypełnia osobiście osoba podróżująca. 

 

Podczas pobytu w Szwajcarii każda osoba (powyżej 16 roku życia) ma obowiązek wykonania kolejnego testu PCR lub szybkiego testu antygenowego między 4 a 7 dniem pobytu w Szwajcarii. Wynik testu oraz numer formularza zgłoszeniowego lub kopię karty kontaktowej należy przekazać kantonowi. Koszt testu pokrywa osoba podróżująca. 

 

Aktualne obostrzenia dotyczące pobytu lub przejazdu przez terytorium Szwajcarii można sprawdzić także na dedykowanej stronie: Travel Check. Na podstawie odpowiedzi na kilka pytań, wygenerowane zostaną informacje dot. obowiązków podróżującego.

gov.pl Zasady obowiązujące w Szwajcarii

MSZ – Szwajcaria

Obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa w resortach alpejskich.

WŁOCHY

Stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do 31.03.2022. 

Wjazd do Włoch jest możliwy, jednak podróżujący z Polski mają obowiazek:

 1.  zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione)

Dodatkowo OSOBY ZASZCZEPIONE ORAZ UDOKUMENTOWANI OZDROWIEŃCY muszą:

 1. przedstawić certyfikat unijny w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass, paszport covidowy) zaświadczającego o:
  * ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką zatwierdzoną przez UE LUB
  * przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej)
   ORAZ​​​​​
 2. przedstawić negatywny wynik testu wymazowego, wykonanego w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu molekularnego – jest to warunek konieczny do przekroczania granicy włoskiej.

Wszystkie dzieci, które ukończyły 6. rok życia przed przekroczeniem granicy włoskiej muszą wykonać test antygenowy (ważny 24 godziny) albo molekularny PCR (ważny 48 godzin).

A osoby NIEZASZCZEPIONE muszą: 

 1. przedstawić negatywny wynik testu wymazowego, wykonanego w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu molekularnego – jest to warunek konieczny do przekroczenia granicy włoskiej ORAZ
 2. odbyć 5-dniową obowiązkową kwarantannę ORAZ
 3. przedstawić negatywny wyniku testu wymazowego wykonanego na zakończenie kwarantanny.

Wszystkie dzieci, które ukończyły 6. rok życia przed przekroczeniem granicy włoskiej muszą wykonać test antygenowy (ważny 24 godziny) albo molekularny PCR (ważny 48 godzin).

Ponadto należy pamiętać, że:

Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 12 rok życia i podróżuje z zaszczepionym rodzicem jest zwolnione z kwarantanny.
Niezaszczepione dziecko, które ukończyło 12 rok życia i nie podróżuje z zaszczepionym rodzicem musi odbyć 5 dniową kwarantannę.

WAŻNE:

Od 15 grudnia br. we Włoszech ważność certyfikatów unijnych (tzw. green pass) potwierdzających zaszczepienie wynosi 9 miesięcy (w Polsce jest to 12 miesięcy). Dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami i przed tym terminem. Przyjęcie dawki przypominającej wydłuża ważność certyfikatu o kolejne 9 miesięcy.

Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej szóstego roku życia.

Od 6 grudnia 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. na terenie całych Włoch obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia:

Dostęp do: konsumpcji wewnątrz lokali gastronomicznych, pokazów o charakterze artystycznym, kulturalnym i rozrywkowym, uczestnictwa w charakterze widza w wydarzeniach i zawodach sportowych, wszelkiego rodzaju zabaw i przyjęć, uroczystości i wydarzeń o charakterze publicznym – będą miały wyłącznie osoby posiadające certyfikat unijny (tzw. paszportu covidowy, green pass) potwierdzający zaszczepienie co najmniej 1 dawką (co najmniej 14 dni wcześniej) lub ozdrowienie (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej). Certyfikaty wydane na podstawie testów nie będą akceptowane.

Obowiązek posiadania certyfikatu unijnego (tzw. paszportu covidowego, green pass) (potwierdzającego zaszczepienie co najmniej 1 dawką (co najmniej 14 dni wcześniej) /lub ozdrowienie (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej)/lub negatywny wynik testu) został rozciągnięty na wszystkie osoby korzystające z transportu publicznego (również lokalnego) oraz hoteli i innych obiektów noclegowych.

gov.pl Zasady obowiązujące we Włoszech


2. MOŻLIWOŚĆ WYJAZDU ZA GRANICĘ


Polska nie nakłada żadnych ograniczeń dotyczących wyjazdu za granicę.
Obowiązujące obecnie w Europie ograniczenia dotyczą przyjazdu lub pobytu w określonych Państwach.

Szczegółowe informacje o podróży

Informacje na stronie MSZ


3. WARUNKI POWROTU DO POLSKI


Obecnie osoby przyjeżdzające do Polski ze strefy Schengen niezależnie od środka transportu podlegają obowiązkowej 10 dniowej kwarantannie chyba, że spełniają jeden z poniższych warunków, wtedy obowiązek kwarantanny zostaje zniesiony:

 • posiadają certyfikat szczepienia / są zaszczepieni
 • są ozdrowieńcami – przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w ciągu pół roku
 • posiadają negatywny wynik testu
 • są dziećmi do 12 roku życia
 • podlegają innym zwolnieniom

Przyjazd do Polski ze strefy Schengen

Straż Graniczna aktualności dotyczące przekraczania granicy polski


4. BEZPIECZEŃSTWO W RESORTACH I PODRÓŻ AUTOKAREM


Szczegółowe informacje dotyczące zasad panujących w sezonie zimowym 2022 w alpejskich resortach zarówno we Francji, jak i w Szwajcarii oraz we Włoszech znajdziecie na naszej stronie:

Zasady bezpieczeństwa w resortach narciarskich.

Dodatkowe informacje dotyczące Szwajcarii znajdują się na stronie:

Zasady bezpieczeństwa w resortach szwajcarskich [ang.]

Snow Events logo
Ocena:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...